2020

Jul
14

Beijer Ref förlänger distributionsavtalet med Carrier

Beijer Ref och Carrier förlänger exklusivitetsavtalet för att distribuera Carrier DXs komfortkylningsprodukter i ett flertal länder i Europa.

Jun
25

Kommuniké från årsstämman 2020

Vid årsstämman i Beijer Ref AB (publ), denna dag i Malmö, fattades följande beslut. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Jun
10

Beijer Ref samarbetar med BITZER i Australien och Nya Zeeland

Maj
25

Årsstämman 2020

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Mar
31

Beijer Ref flyttar fram årsstämman

Mar
24

Beijer Refs styrelse föreslår lägre utdelning

På grund av den osäkerhet som COVID-19 orsakat föreslår styrelsen i Beijer Ref AB att utdelningen för 2019 ska ändras.

Mar
16

Särskilda arrangemang på stämman

Beijer Ref genomför stämma som planerat men minskar på arrangemanget.

Mar
16

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.15.

Mar
04

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2020

Valberedningen för Beijer Ref AB har beslutat att till årsstämman 2020 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Jan
28

Beijer Ref genomför förvärv i Australien

Den globala kylgrossistkoncernen Beijer Ref AB har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det australiska HVAC-bolaget ACD Trade.