Pressmeddelanden

Feb
15

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att till årsstämman 2019 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.